Nazwa Typ Data Operacja
Samorząd uczniowski dokument HTML 2024-06-12 09:12:18 MODYFIKACJA
Samorząd uczniowski element menu 2024-06-12 09:12:17 MODYFIKACJA
Sztatut szkoły dokument HTML 2024-06-12 08:54:21 UTWORZENIE
Statut szkoły element menu 2024-06-12 08:54:20 MODYFIKACJA
Statut szkoły element menu 2024-06-12 08:44:27 MODYFIKACJA
Statut szkoły element menu 2024-06-12 08:43:06 MODYFIKACJA
Statut szkoły element menu 2024-06-12 08:42:58 UTWORZENIE
Statut szkoły element menu 2024-06-12 08:40:44 USUNIĘCIE
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 element menu 2024-05-10 10:07:20 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 dokument HTML 2024-05-10 10:06:51 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 element menu 2024-05-10 10:06:50 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 dokument HTML 2024-05-10 10:06:47 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 element menu 2024-05-10 10:06:46 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 plik 2024-05-10 10:04:13 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat za rok 2023 plik 2024-05-10 10:03:40 UTWORZENIE