Historia szkoły

Historia
Szkoły Podstawowej
w Ostrołęce

Najdawniejszą wzmiankę o szkole w Ostrołęce znajdujemy w dokumencie „Visitationes Episcopatia” z 1603 r. biskupa Goślickiego, z którego wynika, że rektorem tejże szkoły był Wojciech z Zaborowa, a kantorem Adam z Drwalewa.
Kolejne udokumentowane informacje sięgają dopiero czasów współczesnych – roku 1925, kiedy to powstaje szkoła publiczna.
Najdawniejszą historię szkoły znamy dzięki kronice napisanej w latach 60-tych przez ówczesnego dyrektora szkoły Pana Ryszarda Podlaska. Powstała ona z retrospekcji opartej na wywiadach popartych materiałem fotograficznym i świadectwach, bowiem wszystkie dokumenty szkolne zostały zniszczone w czasie działań wojennych.
Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Janina Szymańska - Trynkus, która rozpoczęła pracę w jednoklasówce. Jej staraniem pobudowano drewniany trzyizbowy budynek i zatrudniono jeszcze dwóch nauczycieli.
Z biegiem lat obwód szkoły powiększał się, toteż okoliczne wsie opodatkowały się i rozpoczęto budowę dużego obiektu. Wiosną 1938 r. nastąpiło otwarcie nowego budynku szkoły.
Działania wojenne nie miały wpływu na funkcjonowanie placówki, zajęcia szkolne zostały zawieszone dopiero w 1944r., ponieważ toczyły się tu zaciekłe walki. 7 .X. 1944 roku został zupełnie zniszczony 500-letni kościół, a kilka dni później podobny los spotkał szkołę.
Po wojnie wróciła do Ostrołęki Pani Janina Trynkus i w baraku reaktywowała szkołę, która na dobre zaczęła funkcjonować od 1946 r.
W 1948 r. kierownictwo szkoły objęła Pani Janina Szymańska –Wieczorek.
Po wizytacji kuratoryjnej w 1950 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowego obiektu. Konto budowy zasilili okoliczni mieszkańcy oraz władze oświatowe.
W 1954 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym imponującym jak na owe czasy gmachu.
W 1996 r. staraniem ówczesnej Pani dyr. Barbary Grzejszczak, w rocznicę zwycięskiej bitwy ze Szwedami pod Warką, szkole nadano imię Stefana Czarnieckiego, ufundowano tablicę pamiątkową, nadano sztandar i otwarto w placówce izbę pamięci i tradycji.
Przy wydatnej pomocy rodziców i sponsorów w 1998 r. otwarto pracownię komputerową, a 1.VI. 1999 r. oddano do użytku utwardzone boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sikorowska Jolanta
(2010-11-08 20:26:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sikorowska Jolanta
(2010-11-08 20:26:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki